Free MP3 Download

Thanh Hải Vô Thượng Sư Ngâm Thơ

Thanh Hải Vô Thượng Sư Ngâm Thơ
Showing results 1 to 10 of more than 500 results.
770 Đóa Sen Vàng - Giọng Ngâm:Thanh Hải Vô Thượng Sư - Sư Phụ Thanh Hải & Huyền Không Thích Mãn Giác

770 Đóa Sen Vàng - Giọng Ngâm:Thanh Hải Vô Thượng Sư - Sư Phụ Thanh Hải & Huyền Không Thích Mãn Giác

[56:52] 770 Đóa Sen Vàng - Giọng Ngâm:Thanh Hải Vô Thượng Sư - Sư Phụ Thanh Hải & Huyền Không Thích Mãn Giác
View Details
Mượn Bụt Thần ( Ngâm Thơ: Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hát: Hoài Nam )

Mượn Bụt Thần ( Ngâm Thơ: Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hát: Hoài Nam )

[09:52] Mượn Bụt Thần ( Ngâm Thơ: Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hát: Hoài Nam )
View Details
802 "Tình Quê" - Những vần thơ tuyệt mỹ của thi sĩ Âu Lạc - Qua phần diễn ngâm của Sư Phụ Thanh Hải

802 "Tình Quê" - Những vần thơ tuyệt mỹ của thi sĩ Âu Lạc - Qua phần diễn ngâm của Sư Phụ Thanh Hải

[1:26:57] 802 "Tình Quê" - Những vần thơ tuyệt mỹ của thi sĩ Âu Lạc - Qua phần diễn ngâm của Sư Phụ Thanh Hải
View Details
Những Vần Thơ Ngọc Do Thanh Hải Vô Thượng Sư Diễn Ngâm

Những Vần Thơ Ngọc Do Thanh Hải Vô Thượng Sư Diễn Ngâm

[1:22:08] Những Vần Thơ Ngọc Do Thanh Hải Vô Thượng Sư Diễn Ngâm
View Details
764  Thơ Và Nhạc Thanh Hải Vô Thượng Sư

764 Thơ Và Nhạc Thanh Hải Vô Thượng Sư

[1:03:14] 764 Thơ Và Nhạc Thanh Hải Vô Thượng Sư
View Details
801 " Tình Xưa " - Các thi phẩm do Thanh Hải Vô Thượng Sư  Sáng tác và diễn ngâm.

801 " Tình Xưa " - Các thi phẩm do Thanh Hải Vô Thượng Sư  Sáng tác và diễn ngâm.

[1:14:37] 801 " Tình Xưa " - Các thi phẩm do Thanh Hải Vô Thượng Sư  Sáng tác và diễn ngâm.
View Details
Nghệ sĩ La Thoại Tân - Thanh Hải Vô Thuợng Sư hát và ngâm thơ .

Nghệ sĩ La Thoại Tân - Thanh Hải Vô Thuợng Sư hát và ngâm thơ .

[1:05:17] Nghệ sĩ La Thoại Tân - Thanh Hải Vô Thuợng Sư hát và ngâm thơ .
View Details
765 Thơ Và Nhạc Thanh Hải Vô Thượng Sư

765 Thơ Và Nhạc Thanh Hải Vô Thượng Sư

[1:06:30] 765 Thơ Và Nhạc Thanh Hải Vô Thượng Sư
View Details
Những Vần Thơ Ngọc qua giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Những Vần Thơ Ngọc qua giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư

[1:22:37] Những Vần Thơ Ngọc qua giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư
View Details
ALBUM ĐÓA SEN VÀNG - GIỌNG NGÂM: THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ

ALBUM ĐÓA SEN VÀNG - GIỌNG NGÂM: THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ

[1:08:32] ALBUM ĐÓA SEN VÀNG - GIỌNG NGÂM: THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
View Details
1 2 3 4 5 »