Free MP3 Download

Tập 44 Giải đề Số 3 Ngày Thi 03 06 2017 Full Chứng Chỉ ứng Dụng Cntt Cơ Bản

Tập 44 Giải đề Số 3 Ngày Thi 03 06 2017 Full Chứng Chỉ ứng Dụng Cntt Cơ Bản
Showing results 1 to 10 of 16 results.
Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

[1:14:13] Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
View Details
Tập 44 Giải đề số 3 ngày thi 03 06 2017 full   Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Tập 44 Giải đề số 3 ngày thi 03 06 2017 full Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

[1:14:13] Tập 44 Giải đề số 3 ngày thi 03 06 2017 full Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
View Details
Ứng dụng CNTT cơ bản | 05.3.2017 | Đề 1 | Excel | Tổng thành tiền ngày tháng với SUMIFS và cột phụ

Ứng dụng CNTT cơ bản | 05.3.2017 | Đề 1 | Excel | Tổng thành tiền ngày tháng với SUMIFS và cột phụ

[07:36] Ứng dụng CNTT cơ bản | 05.3.2017 | Đề 1 | Excel | Tổng thành tiền ngày tháng với SUMIFS và cột phụ
View Details
Đề-Đáp án 120 câu phần trắc nghiệm thi Chứng chỉ Tin học. Modul 1_Hiểu biết cơ bản về CNTT

Đề-Đáp án 120 câu phần trắc nghiệm thi Chứng chỉ Tin học. Modul 1_Hiểu biết cơ bản về CNTT

[43:49] Đề-Đáp án 120 câu phần trắc nghiệm thi Chứng chỉ Tin học. Modul 1_Hiểu biết cơ bản về CNTT
View Details
Ứng dụng CNTT cơ bản | 03.06.2017 | Đề 8 | Windows | Nén thư mục thành tập tin ZIP. Không phải RAR?

Ứng dụng CNTT cơ bản | 03.06.2017 | Đề 8 | Windows | Nén thư mục thành tập tin ZIP. Không phải RAR?

[03:53] Ứng dụng CNTT cơ bản | 03.06.2017 | Đề 8 | Windows | Nén thư mục thành tập tin ZIP. Không phải RAR?
View Details
Tập 58: Lý thuyết câu 101-120  MODULE 2 - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Tập 58: Lý thuyết câu 101-120 MODULE 2 - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

[17:22] Tập 58: Lý thuyết câu 101-120 MODULE 2 - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
View Details
Hướng dẫn thi trắc nghiệm - tin học cơ bản - trường đại học cần thơ

Hướng dẫn thi trắc nghiệm - tin học cơ bản - trường đại học cần thơ

[02:55] Hướng dẫn thi trắc nghiệm - tin học cơ bản - trường đại học cần thơ
View Details
(11) Giáo trình tin học văn phòng - Bài 11về Power Point 2013 – Bùi Thế Tâm - Office 2013

(11) Giáo trình tin học văn phòng - Bài 11về Power Point 2013 – Bùi Thế Tâm - Office 2013

[1:08:25] (11) Giáo trình tin học văn phòng - Bài 11về Power Point 2013 – Bùi Thế Tâm - Office 2013
View Details
Bài 3_Căn bản CNTT 1&2 (Mã Lớp Cũ)

Bài 3_Căn bản CNTT 1&2 (Mã Lớp Cũ)

[01:11] Bài 3_Căn bản CNTT 1&2 (Mã Lớp Cũ)
View Details
Bài 2_Căn bản CNTT 1&2 (Mã Lớp Cũ)

Bài 2_Căn bản CNTT 1&2 (Mã Lớp Cũ)

[02:18] Bài 2_Căn bản CNTT 1&2 (Mã Lớp Cũ)
View Details
1 2