Free MP3 Download

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh
Showing results 1 to 10 of 452 results.
Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh

[08:49] Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh
View Details
Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #8 Trang 11 - Cách đọc các nguyên âm đôi: /a:r/ , /o:r/ và /3:r/

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #8 Trang 11 - Cách đọc các nguyên âm đôi: /a:r/ , /o:r/ và /3:r/

[13:06] Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #8 Trang 11 - Cách đọc các nguyên âm đôi: /a:r/ , /o:r/ và /3:r/
View Details
Phát âm tiếng Anh cơ bản - Tập 7: Âm /ai/, /ɔi/ & /ei/ [Phát âm tiếng Anh chuẩn #1]

Phát âm tiếng Anh cơ bản - Tập 7: Âm /ai/, /ɔi/ & /ei/ [Phát âm tiếng Anh chuẩn #1]

[13:15] Phát âm tiếng Anh cơ bản - Tập 7: Âm /ai/, /ɔi/ & /ei/ [Phát âm tiếng Anh chuẩn #1]
View Details
Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #11 trang 18 - Cách đọc các nguyên âm /au/ /ou/ Trong tiếng Anh

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #11 trang 18 - Cách đọc các nguyên âm /au/ /ou/ Trong tiếng Anh

[05:47] Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #11 trang 18 - Cách đọc các nguyên âm /au/ /ou/ Trong tiếng Anh
View Details
Cách phát âm 44 âm tiếng Anh

Cách phát âm 44 âm tiếng Anh

[1:21:42] Cách phát âm 44 âm tiếng Anh
View Details
Phát âm " ai " trong tiếng anh

Phát âm " ai " trong tiếng anh

[02:21] Phát âm " ai " trong tiếng anh
View Details
Cách phát âm nguyên âm đôi /ɔɪ/ - Học phát âm cùng thầy Brandon (Tập 7)

Cách phát âm nguyên âm đôi /ɔɪ/ - Học phát âm cùng thầy Brandon (Tập 7)

[03:15] Cách phát âm nguyên âm đôi /ɔɪ/ - Học phát âm cùng thầy Brandon (Tập 7)
View Details
Phát âm "ei" trong tiếng anh

Phát âm "ei" trong tiếng anh

[04:33] Phát âm "ei" trong tiếng anh
View Details
Cách phát âm nguyên âm đôi /ɪe/ - Học phát âm cùng thầy Brandon (Tập 6)

Cách phát âm nguyên âm đôi /ɪe/ - Học phát âm cùng thầy Brandon (Tập 6)

[05:05] Cách phát âm nguyên âm đôi /ɪe/ - Học phát âm cùng thầy Brandon (Tập 6)
View Details
Cách đọc 8 nguyên âm đôi.

Cách đọc 8 nguyên âm đôi.

[04:24] Cách đọc 8 nguyên âm đôi.
View Details
1 2 3 4 5 »