Free MP3 Download

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh
Showing results 1 to 10 of 498 results.
Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh

[08:49] Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #9 trang 13 - Cách đọc các nguyên âm đôi /ei/ /ai/ /oi/ trong tiếng anh
View Details
Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #8 Trang 11 - Cách đọc các nguyên âm đôi: /a:r/ , /o:r/ và /3:r/

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #8 Trang 11 - Cách đọc các nguyên âm đôi: /a:r/ , /o:r/ và /3:r/

[13:06] Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #8 Trang 11 - Cách đọc các nguyên âm đôi: /a:r/ , /o:r/ và /3:r/
View Details
Học Phát Âm Tiếng Anh - Bảng Phiên Âm Quốc Tế IPA - Phát Âm Phụ Âm Tiếng Anh - Hello Coffee Bài 10

Học Phát Âm Tiếng Anh - Bảng Phiên Âm Quốc Tế IPA - Phát Âm Phụ Âm Tiếng Anh - Hello Coffee Bài 10

[43:50] Học Phát Âm Tiếng Anh - Bảng Phiên Âm Quốc Tế IPA - Phát Âm Phụ Âm Tiếng Anh - Hello Coffee Bài 10
View Details
Cách phát âm 44 âm tiếng Anh

Cách phát âm 44 âm tiếng Anh

[1:21:42] Cách phát âm 44 âm tiếng Anh
View Details
Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #11 trang 18 - Cách đọc các nguyên âm /au/ /ou/ Trong tiếng Anh

Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #11 trang 18 - Cách đọc các nguyên âm /au/ /ou/ Trong tiếng Anh

[05:47] Phát âm chuẩn giọng Mỹ - Bài #11 trang 18 - Cách đọc các nguyên âm /au/ /ou/ Trong tiếng Anh
View Details
Cách đọc nguyên âm /i:/

Cách đọc nguyên âm /i:/

[02:19] Cách đọc nguyên âm /i:/
View Details
LESH Pronun #3 Chỉnh lỗi phát âm ship, sheep và học âm /i/, /i:/

LESH Pronun #3 Chỉnh lỗi phát âm ship, sheep và học âm /i/, /i:/

[08:03] LESH Pronun #3 Chỉnh lỗi phát âm ship, sheep và học âm /i/, /i:/
View Details
LESH Pronun #5: Chỉnh lỗi phát âm head, had, hard l l /e/, vs /ae/, /a:r/

LESH Pronun #5: Chỉnh lỗi phát âm head, had, hard l l /e/, vs /ae/, /a:r/

[06:52] LESH Pronun #5: Chỉnh lỗi phát âm head, had, hard l l /e/, vs /ae/, /a:r/
View Details
phát âm nguyên âm đôi /ai/ /oi/ /ei/

phát âm nguyên âm đôi /ai/ /oi/ /ei/

[00:38] phát âm nguyên âm đôi /ai/ /oi/ /ei/
View Details
Bảng Chữ Cái Tiếng Anh [Đầy Đủ + Có Phiên Âm Tiếng Việt] - Hello Coffee Bài 01

Bảng Chữ Cái Tiếng Anh [Đầy Đủ + Có Phiên Âm Tiếng Việt] - Hello Coffee Bài 01

[26:18] Bảng Chữ Cái Tiếng Anh [Đầy Đủ + Có Phiên Âm Tiếng Việt] - Hello Coffee Bài 01
View Details
1 2 3 4 5 »