Free MP3 Download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Quản trị đơn vị

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Quản trị đơn vị #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleHướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Quản trị đơn vị
MP3 Size5.67 MB (estimated)
Duration05:40
Views1.2K
Sourceyoutu.be/s-RLEl4RNDg
Description

Hệ thống phần mềm 1 cửa điện tử dùng chung 3 cấp, Phần dành cho Quản trị đơn vị.
Hướng dẫn anh chị quản trị cơ quan chủ động trong việc quản lý người dùng của đơn vị mình, Phân công cán bộ dự thảo quy trình TTHC, Quản lý phòng ban, Thiết lập người ký, Quản lý biên lai.

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Nhật Cường Software
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsHướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Quản trị đơn vị, Download Hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Quản trị đơn vị, Download Video Hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Quản trị đơn vị, Download MP3 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Quản trị đơn vị, Download Hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Quản trị đơn vị episode terbaru, Hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa Điện tử Hà Nội dành cho Quản trị đơn vị terbaru