Free MP3 Download

Tung Hô Tin Mừng - Chúa Nhật Mùa Vọng 4B

Tung Hô Tin Mừng - Chúa Nhật Mùa Vọng 4B #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleTung Hô Tin Mừng - Chúa Nhật Mùa Vọng 4B
MP3 Size1.22 MB (estimated)
Duration01:13
Views15
Sourceyoutu.be/Q5M9EzH9Lrk
Description

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai. Người ta sẽ gọi
tên con trẻ là Em-ma-nu-en nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by XuanDuc Joseph
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsTung Hô Tin Mừng - Chúa Nhật Mùa Vọng 4B, Download Tung Hô Tin Mừng - Chúa Nhật Mùa Vọng 4B, Download Video Tung Hô Tin Mừng - Chúa Nhật Mùa Vọng 4B, Download MP3 Tung Hô Tin Mừng - Chúa Nhật Mùa Vọng 4B, Download Tung Hô Tin Mừng - Chúa Nhật Mùa Vọng 4B episode terbaru, Tung Hô Tin Mừng - Chúa Nhật Mùa Vọng 4B terbaru