Free MP3 Download

Để lộ điểm yếu, Trọng lú giãy đành đạch khi Ba Dũng tung liên hoàn cước hạ đo ván

Để lộ điểm yếu, Trọng lú giãy đành đạch khi Ba Dũng tung liên hoàn cước hạ đo ván #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleĐể lộ điểm yếu, Trọng lú giãy đành đạch khi Ba Dũng tung liên hoàn cước hạ đo ván
MP3 Size14.8 MB (estimated)
Duration14:48
Views62.4K
Sourceyoutu.be/gNNR-4eM8_c
Description

Đúng vậy. Đặc tính của mọi chính quyền là khả năng hay thẩm quyền làm luật nhằm chi phối người khác. Khi ấy, từng bước ta nên hỏi làm luật để làm gì và có lợi cho những ai? Mọi chính quyền dù dân chủ hay độc tài đều có hướng chung là ban hành luật lệ nhằm bảo vệ quyền lợi cho một thành phần xã hội hay dân chúng có khả năng ủng hộ chính quyền. Thật ra thì các doanh nghiệp cũng thế, họ lấy quyết định kinh doanh có lợi cho thành phần cổ đông chiếm đa số và chịu sự phán xét của thị trường qua giá cả. Khi thành phần cốt cán đó mà đông thì đa số tương đối có lợi, là trường hợp của các xã hội dân chủ, mặc dù sai phạm hay tham nhũng vẫn xảy ra sau khi bị báo chí tố giác. Khi đa số được tham gia vào tiến trình quyết định thì hiện tượng bất công hay bất lương thường khó xảy ra.
Kinh Tế Chính Trị Học của Tham Nhũng
Nguyễn Xuân Nghĩa - RFA
Đăng ký nhận video

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by VNCH
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsĐể lộ điểm yếu, Trọng lú giãy đành đạch khi Ba Dũng tung liên hoàn cước hạ đo ván, Download Để lộ điểm yếu, Trọng lú giãy đành đạch khi Ba Dũng tung liên hoàn cước hạ đo ván, Download Video Để lộ điểm yếu, Trọng lú giãy đành đạch khi Ba Dũng tung liên hoàn cước hạ đo ván, Download MP3 Để lộ điểm yếu, Trọng lú giãy đành đạch khi Ba Dũng tung liên hoàn cước hạ đo ván, Download Để lộ điểm yếu, Trọng lú giãy đành đạch khi Ba Dũng tung liên hoàn cước hạ đo ván episode terbaru, Để lộ điểm yếu, Trọng lú giãy đành đạch khi Ba Dũng tung liên hoàn cước hạ đo ván terbaru