Free MP3 Download

Choáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân Với Các Tướng Lĩnh VNCH

Choáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân  Với Các Tướng Lĩnh VNCH #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleChoáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân Với Các Tướng Lĩnh VNCH
MP3 Size15.03 MB (estimated)
Duration15:02
Views385.6K
Sourceyoutu.be/zGS-eKUgHYQ
Description

Choáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân Với Các Tướng Lĩnh VNCH

Sau khi anh trai Ngô Đình Diệm trở thành tổng thống thì cậu ấm Ngô Đình Nhu ngày nào được lên chức cố vấn tổng thống. Bà Trần Lệ Xuân lúc ấy nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phu nhân bởi Ngô Đình Diệm không có vợ. Trong khi đời sống giường chiếu của Trần Lệ Xuân lúc nào cũng nóng bỏng như ngọn núi lửa thì Ngô Đình Nhu gần như bất lực, không màng đến chuyện chăn gối.Sau khi lấy Nhu, Trần Lệ Xuân vẫn gian díu với nhiều người thuộc giai cấp “thượng lưu” như tướng tá trong quân đội, văn nghệ sĩ, cố vấn Mỹ....Trong số đó, cô nàng đa tình này còn có giai thoại tình một đêm với cựu Hoàng Bảo Đại

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Việt Sử Giai Thoại
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsChoáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân Với Các Tướng Lĩnh VNCH, Download Choáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân Với Các Tướng Lĩnh VNCH, Download Video Choáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân Với Các Tướng Lĩnh VNCH, Download MP3 Choáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân Với Các Tướng Lĩnh VNCH, Download Choáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân Với Các Tướng Lĩnh VNCH episode terbaru, Choáng Với Bảng Thành Tích "mây mưa" Của Madam Nhu Trần Lệ Xuân Với Các Tướng Lĩnh VNCH terbaru