Free MP3 Download

Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleTập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
MP3 Size74.22 MB (estimated)
Duration1:14:13
Views112.2K
Sourceyoutu.be/5i1fzGKEMTs
Description

Bạn sẽ được hướng dẫn tự học để lấy chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Khóa học này hoàn toàn miễn phí. Dù bạn không biết gì về máy tính, hãy cứ học, tôi sẽ chỉ cho bạn biết mọi thứ dư sức đê đi thi và đi làm việc sau này.
Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
Hoặc Xem toàn bộ khóa học: [[link stripped - click to show]]
Link tài liệu: [[link stripped]]
Keyword: chứng chỉ tin học, tin học bằng A, bằng B tin học, tự học tin học, chứng chỉ công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, tự học máy tính, phổ cập tin học,...
Tải đề tham khảo
[[link stripped]]

---
Các bạn tải đề thi thử tại đây nha (Link Google Drive): [[link stripped]]

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Trần Quốc Hoài (bsquochoai) new
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsTập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, Download Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, Download Video Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, Download MP3 Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, Download Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản episode terbaru, Tập 44: Giải đề số 3 ngày thi 03.06.2017 full - Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản terbaru