Free MP3 Download

Hàn mang kiếm trận - Cờ nhon rule the word

Hàn mang kiếm trận - Cờ nhon rule the word #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleHàn mang kiếm trận - Cờ nhon rule the word
MP3 Size8.28 MB (estimated)
Duration08:17
Views74
Sourceyoutu.be/Oge0bJpKP1E
Description

Các chú ý khi tham gia sự kiện sida này:
- Các skill hiện ra từ di thân đan hay bấm vào kiếm có thời gian hồi lâu hơi thời gian hồi của viên di thân đan hay cái buf nghỉ ngơi, nên dùng skill xong tắt đi, hồi cái di thân đan lại hiện ra.
- khi vào vòng trong cùng click vô cái kiếm sẽ có skill để bắn, hướng bắn sẽ thẳng mặt người chơi; nên đứng ở những vòng dọc theo đường đi của cái trận sẽ dễ bắn hơn.
- khi gần hết thời gian buff chống ngã, nhảy sang cái kiếm khác để reset time.
- đứng vào ô kiếm có lửa sẽ bị ngã (phát mình ngã quên ko nhảy sang ô khác -_-)

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Thiện Đặng Đình
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsHàn mang kiếm trận - Cờ nhon rule the word, Download Hàn mang kiếm trận - Cờ nhon rule the word, Download Video Hàn mang kiếm trận - Cờ nhon rule the word, Download MP3 Hàn mang kiếm trận - Cờ nhon rule the word, Download Hàn mang kiếm trận - Cờ nhon rule the word episode terbaru, Hàn mang kiếm trận - Cờ nhon rule the word terbaru