Free MP3 Download

Raspberry pi 2 - nhận dạng khuôn mặt, dáng người dùng matlab

Raspberry pi 2 - nhận dạng khuôn mặt, dáng người dùng matlab #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleRaspberry pi 2 - nhận dạng khuôn mặt, dáng người dùng matlab
MP3 Size5.37 MB (estimated)
Duration05:22
Views278
Sourceyoutu.be/1XWIF5hKQMU
Description

Hệ thống báo trộm dùng Camera và kit Raspberry Pi bao gồm nhận dạng dáng người, nhận dạng khuôn mặt và sẽ gửi tin nhắn cảnh báo người dùng thông qua mạch Sim900.

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Khoa Doan
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsRaspberry pi 2 - nhận dạng khuôn mặt, dáng người dùng matlab, Download Raspberry pi 2 - nhận dạng khuôn mặt, dáng người dùng matlab, Download Video Raspberry pi 2 - nhận dạng khuôn mặt, dáng người dùng matlab, Download MP3 Raspberry pi 2 - nhận dạng khuôn mặt, dáng người dùng matlab, Download Raspberry pi 2 - nhận dạng khuôn mặt, dáng người dùng matlab episode terbaru, Raspberry pi 2 - nhận dạng khuôn mặt, dáng người dùng matlab terbaru