Free MP3 Download

Kệ hô trống hô chuông - TVTL Tây Thiên

Kệ hô trống hô chuông - TVTL Tây Thiên #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleKệ hô trống hô chuông - TVTL Tây Thiên
MP3 Size7.97 MB (estimated)
Duration07:58
Views3.0K
Sourceyoutu.be/HTAC3WgJuF8
Description

Kệ hô trống hô chuông được các thầy hô trước khi vào thời lễ sám hối sáu căn vào mỗi buổi chiều hàng ngày tại tất cả các thiền viện trúc lâm.
Ngày nay đã qua
Mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước
Có gì là vui
Đại chúng phải siêng tinh tấn
Cứu lửa cháy đầu
Chỉ nhớ vô thường
Chớ có buông lung
Quy kính Bồ Tát thường tinh tấn (3 lần)

Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ
Trí huệ lớn, Bồ Đề sanh
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh
Nam mô giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (3 lần) _()_

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Đức Nguyễn Văn
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsKệ hô trống hô chuông - TVTL Tây Thiên, Download Kệ hô trống hô chuông - TVTL Tây Thiên, Download Video Kệ hô trống hô chuông - TVTL Tây Thiên, Download MP3 Kệ hô trống hô chuông - TVTL Tây Thiên, Download Kệ hô trống hô chuông - TVTL Tây Thiên episode terbaru, Kệ hô trống hô chuông - TVTL Tây Thiên terbaru