Free MP3 Download

[Tiếng Hát Quê Huơng] - Hòa tấu Lý Ngựa Ô - Tiết mục bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh Châu Á 2008

[Tiếng Hát Quê Huơng] - Hòa tấu Lý Ngựa Ô - Tiết mục bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh Châu Á 2008 #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
Title[Tiếng Hát Quê Huơng] - Hòa tấu Lý Ngựa Ô - Tiết mục bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh Châu Á 2008
MP3 Size5.37 MB (estimated)
Duration05:22
Views11.4K
Sourceyoutu.be/WzbEUYsn11A
Description

Đây là tiết mục biểu diễn trong buổi bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh châu Á, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh năm 2008.
Tiết mục Lý Ngựa Ô (Dân ca Nam Bộ) lần đầu tiên được biểu diễn với sự hòa âm của các loại đàn tranh từ khắp châu Á: đàn Tranh Việt Nam, đàn Cổ Tranh Trung Quốc, đàn Koto của Nhật Bản và đàn Kayagum của người Triều Tiên.

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Minh Tạ
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Tags[Tiếng Hát Quê Huơng] - Hòa tấu Lý Ngựa Ô - Tiết mục bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh Châu Á 2008, Download [Tiếng Hát Quê Huơng] - Hòa tấu Lý Ngựa Ô - Tiết mục bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh Châu Á 2008, Download Video [Tiếng Hát Quê Huơng] - Hòa tấu Lý Ngựa Ô - Tiết mục bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh Châu Á 2008, Download MP3 [Tiếng Hát Quê Huơng] - Hòa tấu Lý Ngựa Ô - Tiết mục bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh Châu Á 2008, Download [Tiếng Hát Quê Huơng] - Hòa tấu Lý Ngựa Ô - Tiết mục bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh Châu Á 2008 episode terbaru, [Tiếng Hát Quê Huơng] - Hòa tấu Lý Ngựa Ô - Tiết mục bế mạc Nhạc hội Đàn Tranh Châu Á 2008 terbaru