Free MP3 Download

Hướng dẫn sử dụng Sketchup, phần 3: Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong

Hướng dẫn sử dụng Sketchup, phần 3: Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleHướng dẫn sử dụng Sketchup, phần 3: Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong
MP3 Size12.88 MB (estimated)
Duration12:53
Views32.1K
Sourceyoutu.be/c8HcbHGijmQ
Description

Phim hướng dẫn cách chiếu chất liệu lấy từ một hình ảnh lên bề mặt cong của một hình lọ hoa và những giới hạn của phương pháp đó. Đồng thời giới thiệu giải pháp, tuy nó cũng có giới hạn riêng của nó.

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Hoang Tran
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsHướng dẫn sử dụng Sketchup, phần 3: Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong, Download Hướng dẫn sử dụng Sketchup, phần 3: Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong, Download Video Hướng dẫn sử dụng Sketchup, phần 3: Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong, Download MP3 Hướng dẫn sử dụng Sketchup, phần 3: Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong, Download Hướng dẫn sử dụng Sketchup, phần 3: Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong episode terbaru, Hướng dẫn sử dụng Sketchup, phần 3: Sơn chất liệu bằng hình ảnh lên bề mặt cong terbaru