Free MP3 Download

Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm)

Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm) #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
Music Details
TitleNối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm)
MP3 Size4.65 MB (estimated)
Duration04:39
Views52.5M
Sourceyoutu.be/HgXt3a6vNK8
Description

Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm)
Cô Thắm Về Làng cùng với 6 chàng trai:
Đan Nguyên
Đặng Thế Luân
Tường Nguyên
Tường Khuê
Huỳnh Phi Tiễn
Đoàn Phi

Order Now: [[link stripped - click to show]]

1. Thương Hoài Ngàn Năm - Băng Tâm
2. Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau - Băng Tâm, Đan Nguyên
3. Sầu Lẻ Bóng - Băng Tâm
4. Tình Nghỉa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi - Băng Tâm, Đặng Thế Luân
5. Nếu Hai Đứa Mình - Băng Tâm, Tường Nguyên
6. Ngày Xưa Anh Nói - Băng Tâm
7. Tình Nhỏ Mau Quên - Băng Tâm, Tường Khuê
8. Nếu Ta Đừng Quen Nhau - Băng Tâm
9. Phút Cuối - Băng Tâm, Huỳnh Phi Tiễn
10. Trộm Nhìn Nhau - Băng Tâm, Đặng Thế Luân
11. Ai Cho Tôi Tình Yêu - Băng Tâm
12. Anh Cứ Hẹn - Băng Tâm
13. Nối Lại Tình Xưa - Băng Tâm, Đan Nguyên
14. Cô Thắm Về Làng - Băng Tâm, Đoàn Phi

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Asia Entertainment Official
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Alternative
TagsNối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm), Download Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm), Download Video Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm), Download MP3 Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm), Download Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm) episode terbaru, Nối Lại Tình Xưa - Đan Nguyên và Băng Tâm (DVD Live Show Băng Tâm) terbaru